من ِ وامانده در تسلای ِ خویش

وقت نبودن هایت 

چگونه باید من را دلداری داد؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب