بلبل ِ بی خبر

های بلبل !

تو 

که در هشتمین روز ِ بهار

چنین شاد می سرایی

چشم باز کن 

آسمان نیز دانست .. من هنوز در کوچه های زمستانم 

و همه جا را سپید پوش کرد 

هنوز هم به از بهار خواندن اصرار داری؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب