پنجشنبه، فروردین ۱۰

تداعی ِ یادت

زل می زنم 


به عکست روی ِ دیوار


فشار می آورم به ذهنم 


تا 

تداعی کند


تک تک خطوط ِ چهره ات را 


شاید 


این بار


جور ِ دیگری خندیدی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر