پنجشنبه، فروردین ۱۰

نیایش

مهربان خدایم 

غمگینم اما نا امید نیستم 


می دانم که دست و پا زدن 
هایم را نیز شاهدی

می دانم که حواست به تمام ِ بی حواسی هایم هست 


قسم به بغض ِ گلوگیرم 


قسم به درد ِ حنجره ام 


هنوز هم تنها


چشم ِ امیدم به مهر ِ توست 


دریاب مرا 


که 


محتاج تر از همیشه ام 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر