تو از کدام سیاره ای شاعر؟

شاعر 
از عشق می سراید 
و من 
بهت زده 
به روزگارم می نگرم 

تو از کدام سیاره ای شاعر؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب