جمعه، فروردین ۱۱

تو از کدام سیاره ای شاعر؟

شاعر 
از عشق می سراید 
و من 
بهت زده 
به روزگارم می نگرم 

تو از کدام سیاره ای شاعر؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر