پنجشنبه، فروردین ۱۰

دادگاه ِ کافکایی

حال این روزهایم 

حال ِ محکوم به مرگی است که به تقاضای تجدید نظر از پای چوبه ی دار برگشته 

آن هم به جرمی که هنوز بر خودش هم محرز نیست ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر