دادگاه ِ کافکایی

حال این روزهایم 

حال ِ محکوم به مرگی است که به تقاضای تجدید نظر از پای چوبه ی دار برگشته 

آن هم به جرمی که هنوز بر خودش هم محرز نیست ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب