به دنبال تو

به دنبال تو 
به میدان شهر رسیدم 
رفته بودی
ساعت ِ بزرگ
 ایستاد
زمین 
دور ِ سرم چرخید
کافی من می خندید ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب