عرش و فرش

آن زن
پا به ماه بود 
اما 
به زمین چنگ می زد ... 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب