با تو !

با تو 

به روزهای روشنی 

سلام خواهم داد 

با تو
 
با خدا 

آشتی خواهم کرد ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب