وقتی قهر می کنی

آه 


که چقدر 

برای با تو حرف زدن 

بهانه کم می آورم ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب