بوسه ی خیال

دیگر رژی نخواهم خرید 

لبم 

به بوسه های خیالت 

سرخ خواهد ماند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب