پنجشنبه، فروردین ۱۰

بوسه ی خیال

دیگر رژی نخواهم خرید 

لبم 

به بوسه های خیالت 

سرخ خواهد ماند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر