اتفاق ِ عشق

خیره می شوم به چشمانت 
مگر لحظه ای 
نگاهت به نگاهم افتاد 
و دل بستی ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب