پنجشنبه، فروردین ۱۰

همه چیز و هیچ

گاه به خاطر ِ همه چیز ، هیچ را از دست می دهی

و آنگاه است که می فهمی هیچ ، همه چیزت بود !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر