آرامش قبل از طوفان

همیــن آرامش ِ زیاد است که نگرانم می کند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب