چهارشنبه، فروردین ۲۳

آرامش قبل از طوفان

همیــن آرامش ِ زیاد است که نگرانم می کند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر