فاصله ی آغوش پهلو

گاه کمی فاصله 
به سان ِ فاصله ی میان ِ درآغوش گرفتن و 
زل زدن به چشم هم 
که انگار قرار است
تمام ِ خطوط ِ چهره مان را حفظ کنیم 
لازم است 
و بعد 
دوباره آغوش 
اما این بار تنگ تر ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب