چهارشنبه، فروردین ۲۳

تنها منم

تو باد را در آغوش می گیری 
و من 
ندانسته 
خاطرت را به باد می سپرم 
تنها منم

۱ نظر:

 1. بادها
  از سرزمین سرد فراموشی ها می آیند
  بادها
  قاصدان یادهای قرین قرن های مردم آنسوتر است
  در اغوش نگیر
  رو به باد به ایست
  دست ها را پرواز بده
  موها را برقصان
  رفته ها رفتنی هستند

  پاسخحذف