چهارشنبه، فروردین ۲۳

وقتی که می خندی ...

تاریکترین کافه ها
چشم می زنند 
وقتی که می خندی 

راستی 
چرا این قهوه تلخ نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر