چهارشنبه، فروردین ۲۳

وقتی تو دلتنگ می شوی

تو تنها دلتنگ می شوی 
و نمی دانی 
که تمام ِ دنیا برای من تنگ می شود 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دلتنگی های ما
حلقه ی همواری ست

غریبه ی بی ربط

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...