توری

درخت مات می شود
می گوید
حجاب برای دفع آفت ضروری است 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب