من ... تو

قفسی بود من 
تو شدم 
که از قفس گریخته باشم 
.
.
.
منی که قفس نمی شناختم 
زندانی تو شدم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب