پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

دختر تردیدها

اشکم به چشم 
یقینم به شک 
دختر تردیدها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر