دختر تردیدها

اشکم به چشم 
یقینم به شک 
دختر تردیدها

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب