پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

باید با هم حرف بزنیم ...

هدفون رو کمی جا به جا می کنم 
صدای آهنگ رو بیشتر 
زیر لب تکرار می کنم :

باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
باید با هم حرف بزنیم ...
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر