پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

مشتاق به مسلخ می رود خورشید

وقتی که با غروب
ماه طلوع کند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر