گنگ

این روزها 
عجیب 
به نادانی هایم 
پی می برم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب