پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

 نیمه ی پر لیوان ِ آفرینش 
انتظار زنده گی است ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر