نیمه ی پر لیوان ِ آفرینش 
انتظار زنده گی است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب