جمعه، اردیبهشت ۲۲

محبوبم !
در روزهای زیبای بهار 
رویاهای شبانه  
میهمانی ها 
و 
شادی ها ...
شوق ِ دیدار
تعارفی بیش نیست 
می دانی و می دانم 
که دلتنگی 
بهشت را جهنم می کند ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...