امروز فقط امروز است

امروز آرامم 
و همین کافی است 
امروز را باید بخندم 
تا فردا 

کسی چه می داند 
شاید فردا امروزم را آرزو کنم 

امروز مهم نیست که جواب آزمایش فردایم چه باشد 
که ممکن است دنیایم عوض شود 

امروز امروز است 
امروز را باید بخندم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب