سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۶

امروز فقط امروز است

امروز آرامم 
و همین کافی است 
امروز را باید بخندم 
تا فردا 

کسی چه می داند 
شاید فردا امروزم را آرزو کنم 

امروز مهم نیست که جواب آزمایش فردایم چه باشد 
که ممکن است دنیایم عوض شود 

امروز امروز است 
امروز را باید بخندم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر