در درون من زنی است 
که هر روز 
پس از پختن غذای محبوبش 
از خود فرار می کند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب