دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

عادت آغاز ِ پایان است

آشنایی 
کاملن تصادفی بود 
عشق هم 
دلدادگی و دلبستن 
دلتنگی و دل شکستن نیز 
همه چیز تصادفی بود 
تا جایی که تصادفی 
متوجه شد 
عادت کرده است 
و
عادت آغاز ِ پایان بود !

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...