عادت آغاز ِ پایان است

آشنایی 
کاملن تصادفی بود 
عشق هم 
دلدادگی و دلبستن 
دلتنگی و دل شکستن نیز 
همه چیز تصادفی بود 
تا جایی که تصادفی 
متوجه شد 
عادت کرده است 
و
عادت آغاز ِ پایان بود !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب