بر طبق ِ اصول ِ آزادی 
آزادی 
هیچ گاه محقق نمی شود 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب