دکترت که زیبا باشد 
زخم های نداشته ات هم 
سر باز می کنند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب