چشم تو

جنگ شده است 
سیاهی مردمک و روشنی ماه 
چشم اگر چشم تو باشد 
ماه به سپیدی تسلیم شده است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب