خواب به خواب

بین خودمان بماند 
اما 
کجاست خواب که به خواب ِ دیگر شود؟

کسی تنظیمات زنده گی را به هم زده است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب