یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

خواب به خواب

بین خودمان بماند 
اما 
کجاست خواب که به خواب ِ دیگر شود؟

کسی تنظیمات زنده گی را به هم زده است ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر