وا می گذارمت

وا می گذارمت 
به نفس نفس اکسیژن های می خواهمت ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب