به خیال که بخندی 
رفته رفته 
جای واقعیت را می گیرد ....
تو می مانی 
و واقعیتی تلخ و بی مکان 
و خیالی خنده رو 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب