پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

آسوده بخواب شهزاده ی روزگارم
که همه ی دنیا مثل همند 
در هیاهوی رفتن و آمدن 
در گمنامی این روزها 
تو نشانه ای نازنینم 
تو آیت ِ آرامشی 
آسوده بخواب

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...