آسوده بخواب شهزاده ی روزگارم
که همه ی دنیا مثل همند 
در هیاهوی رفتن و آمدن 
در گمنامی این روزها 
تو نشانه ای نازنینم 
تو آیت ِ آرامشی 
آسوده بخواب

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب