پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

نامبرده

گویم که نامبرده نامی ز تو نبرده 

بشنو که در خیالش جز تو ، منی نمانده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر