نامبرده

گویم که نامبرده نامی ز تو نبرده 

بشنو که در خیالش جز تو ، منی نمانده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب