دوشنبه، تیر ۵

بارم ... 20

پیچیدگی های روحی خود را با ذکر مثال و رسم شکل به ساده ترین صورت ممکن توضیح دهید 

۱ نظر:

 1. تست تشخیص اعتقاد به روح است؟ :)
  به هر حال روحیه ای داریم مقاوم.
  از نظر شکل به دو خط موازی می ماند=============
  که گنجشک های زیادی بر آن معاشقه نموده اند.زیر دوخط هم بسیار حاصل خیز شده.مع الوصف استاد ما دیشب مریض بودیم و روح مان در آستانه پرواز بود.نتوانستیم درس بخانیم.لطفا مرحمت فرموده یک 12 بدهید که مشروط نشویم.
  باقی بقایتان

  دیگری بی ربط

  پاسخحذف