سه‌شنبه، خرداد ۳۰

گفته بودمت

گفته بودم 
این بنا سست است 

می لرزد 

می
لر
زد 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

د س ت م می ل ر ز د
د ل م ش ک س ت ه اس ت
ح ر ف ب ه ح ر ف م ی ش و م
م ر ا ب ب خ ش

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...