گفته بودمت

گفته بودم 
این بنا سست است 

می لرزد 

می
لر
زد 

نظرات

  1. د س ت م می ل ر ز د
    د ل م ش ک س ت ه اس ت
    ح ر ف ب ه ح ر ف م ی ش و م
    م ر ا ب ب خ ش

    پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب