پناه بگیرید آتش فشان در آستانه ی انفجار است

لعنت به لعنتی های همیشه 
او که باید باشد 
و 
نیست 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب