سه‌شنبه، تیر ۶

راش

به هزاران چشم 
خیره است بر من 

گم می کنم خود را 


آفرودیته

عکس از : آفرودیته

۵ نظر:

 1. چشم هایت
  خط به خط
  رج به رج
  می بافند؛پوستین ابریشمی اش را


  دیگری بی ربط
  س:کجاست؟

  پاسخحذف
 2. حوالی هیچستان جایی هست
  همیشه جایی باید باشد
  دیگری بی ربط

  پاسخحذف
 3. حوالی هیچستان جایی است که منم

  پاسخحذف
 4. همیشه جایی باید باشد
  جایی برای آرام دل
  دیگری بی ربط

  پاسخحذف