رفتن و نرسیدن

خوب می دانم 
این جاده 
برای به تو رسیدن 
زیادی هموار است ...


نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب