دوشنبه، تیر ۵

حضور

نه نگاه 
نه کلمه 
هیچ کدام کفاف نمی دهند 
باید 
خودت 
باشی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر