حضور

نه نگاه 
نه کلمه 
هیچ کدام کفاف نمی دهند 
باید 
خودت 
باشی 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب