راه گم کرده اند گندم ها

تمام راه ِ سفر 
به جستجوی نان 
گندم ها 
به آمدنت پریشان 

آفرودیته

عکس از : آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب