سه‌شنبه، خرداد ۳۰

درد

جغرافیای کوچکی است

 این تن ...

ولی به وسعت ِ

تمام ِ ممالک ِ زمین

درد می کند
تصویر از : علی بلیغی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر