جمعه، تیر ۲

و این کافی ست

بهشت 
جایی است مثل همین جا
با این تفاوت که 
تو را دارد 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بهشت با تو بودنم آرزوست...

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...