یکشنبه، تیر ۴

تو را نه ! من شعر می خواهم

آنقدر جلد ِ شعرهای َش شده بود 
که 
خودش را به یاد نداشت ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر