تو را نه ! من شعر می خواهم

آنقدر جلد ِ شعرهای َش شده بود 
که 
خودش را به یاد نداشت ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب