سه‌شنبه، خرداد ۳۰

تو

آنقدر 
دوستت داشته ام 
که به دوست داشتن  َت 
بها ندهم 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

زیادها زیادند
اندکی کمتر دوست م بدار
دوستم ب دار
به دار
و دار
آویز حلقه محبتی ست؛ابدی

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...