جمعه، تیر ۲

بیا

بیا با هم سطح بالا حرف بزنیم
نه من بفهمم تو چی می گی 
نه تو بفهمی من چی می گم 
حتی خودمون هم نفهمیم که چی می گیم 
اما تو دلمون بدونیم که هیچی نمی گیم 
بعد سکوت روشنفکری کنیم 
با نگاه با هم حرف بزنیم 
من طاقت نیارم و لبخند بزنم 
تو اخم کنی و کیف کنم 

۱ نظر:

 1. ... :|
  ....... :/
  ...
  ....
  ..... :)
  ..... :|
  ....... :))))))))))))))))))))))))))))

  پاسخحذف