تو نمی شود

باید جوری بی تو سر کنم 
از کنار ِ جاده 
عسل می خرم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب